การตรวจข้อสอบอัตนัยการทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัยการทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมดำเนินการ