การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ณ เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอบ้านธิ

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นางนงคราญ ปัญญาสีห์ ศน. สพป.ลำพูน เขต 1 และ ดร.ศิริราวรรณ์ นิลวรณ์ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ ได้ดำเนินการประเมินการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยไซ และโรงเรียนวัดบ้านธิ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งการดำเนินงานตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพให้มีประสิทธิภาพต่อไป