การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเมืองที่ 4

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย ศน.รพีพร เลาหกุล ปฏิบัติหน้าที่การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ณ เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเมือง 4