เคารพศพ ศน.ประพันธ์ กาวิชัย

เมื่อว้นที่ 26 มีนาคม 2562 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมเคารพศพ ศน.ประพันธ์ กาวิชัย ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ณ วัดโรงธรรมสามัคคี อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่