ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารร่มจามจุรี โรงเรียนตำบลบ้านแป้น

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ศน.อโนทัย  กัญญสาย ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน “ร่มจามจุรี” โรงเรียนตำบลบ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน ในการนี้ได้ร่วมพิธีสืบชะตา ชมการแสดงฟ้อนเล็บจากนักเรียนร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ในฐานะศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน