ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน

คณะศึกษานิเทศก์ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีราชาภิเษก จังหวัดลำพูน วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 โดยจังหวัดลำพูน จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ  แห่งประเทศไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประกอบพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการและประชาชนจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เวลา 06.30 น. ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 จึงขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการของจังหวัดลำพูน ที่ได้แจ้งไว้ให้ทราบโดยทั่วกัน