เอกสาร “รู้จักวิทยาการคำนวณ”

เอกสาร “รู้จักวิทยาการคำนวณ” จาก หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด