สนับสนุนปัจจัย แบ่งรัก ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน นำโดยนายรณชัย ชูสุวรรณประทีป ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ได้เดินทางมามอบของให้โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม ตามโครงการ “สนับสนุนปัจจัย แบ่งรัก ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” โดยมีนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมัคร ไชยสมภาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง และนางสกาวเดือน ขัดเรือน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม อ.แม่ทา จ.ลำพูน