“พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้และการจัดกระบวนการเรียนรู้” โครงการยกระดับภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ VDO Conference

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรม”พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้และการจัดกระบวนการเรียนรู้” โครงการยกระดับภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ VDO Conference  โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 และครูภาษาอังกฤษ  จำนวน  20 คน  เข้าร่วมการอบรม  ณ  ห้องห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต  1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  10  สิงหา่คม  2564