การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนจาก สพฐ.

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้ให้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.เจตนา เมืองมูล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ., ดร.ตฤน ก้านดอกไม้ ศน.ศนฐ. และดร.ประโยชน์ คล้ายลักษณ์ บุคลากรทางการศึกษา สพฐ. เป็นผู้นิเทศ ติดตามฯ ทั้งนี้ ได้มอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับโรงเรียนอนุบาลลำพูนซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดได้นำไปดำเนินการต่อไป