การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถานศึกษา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายธนากร  อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เชต 1  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถานศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานและสถานศึกษา โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นกำลังใจในการจัดประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยข้าราชการและบุคลากรภายในสำนักงานเขต คณะครู เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนภายในสังกัด ที่รับผิดชอบจัดทำเว็บไซต์ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1