“สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” สระเกล้าดำหัว ศึกษานิเทศก์อาวุโส จังหวัดลำพูน

วันที่ 17 เมษายน 2562 คณะศึกษานิเทศก์ จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1, ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลำพูน ร่วมกันจัดพิธี “สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” สระเกล้าดำหัว ศึกษานิเทศก์อาวุโส จังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ปี 2562 เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ บูชา ปูชนียบุคคล ที่เป็นต้นแบบด้านการนิเทศการศึกษา ของจังหวัดลำพูน ในการนี้ ได้จัดเตรียมน้ำขมิ้น ส้มป่อย ผลผลิตพื้นเมือง ร่วมกันรดน้ำดำหัว และขอพรจากศึกษานิเทศก์อาวุโส ณ บ้านสวนของอดีต ศน.จินดา รัตนอังกูร โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น รักใคร่ ปรองดอง กันอย่างดียิ่ง