ร่วมคณะติดตามการถ่ายทำรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 30 เมษายน 2562 นางสาวดวงเดือน มูลกลาง และ นายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมกับคณะติดตามของ สพป.ลำพูน เขต 1 ในการถ่ายทำรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  หัวข้อ “สืบสานตำนานผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก” ณ โรงเรียนบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายเกษม   ใจกระเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเงือก ร่วมให้สัมภาษณ์ มีทีมงานถ่ายทำจากช่อง 7HD เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเงือก และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทำให้การถ่ายทำรายการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีกำหนดออกอากาศในรายการ “ศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 20.15 น. เป็นต้นไป