มาตรฐาน DLTV และ DLIT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 [ดาวน์โหลดเอกสาร]