การจัดสอบO-NETปีการศึกษา 2562

การจัดสอบO-NETปีการศึกษา 2562

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(ตารางสอบรูปแบบข้อสอบTest Blueprintตัวอย่างข้อสอบ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

(ตารางสอบรูปแบบข้อสอบTest Blueprintตัวอย่างข้อสอบ)