รายงานผลการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2

เอกสารรายงาน ผลการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดเรียน   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2 (นายธนากร  อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1)

[ดาวน์โหลดเอกสาร]