ร่วมให้กำลังใจตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย  คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมเดินทางให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ซึ่งทุกโรงเรียนต่างมีความตั้งใจในการพัฒนา ฝึกฝน นักเรียนของตน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้เล็งเห็นความมุ่งมั่น ตั้งใจและความพยายามของทุกโรงเรียนแล้ว จึงขอขอบคุณ ร่วมแสดงความยินดี และขอให้กำลังใจกับทุกโรงเรียน ในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักเรียนต่อไปในอนาคต