การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ OBEC IS โรงเรียนวัดช้างค้ำ

การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ OBEC IS โรงเรียนวัดช้างค้ำ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ก.พ. 2564 “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงคำนวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ผจญภัยยามสนธยา เรื่อง สร้างท้องฟ้าจำลองอย่างง่ายด้วยตนเอง “สร้างท้องฟ้าจำลองอย่างง่ายด้วยตนเอง & บูรณาการกับการทำผ้ามัดย้อม” ของดีเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง